Når der ikke er direkte live-stream fra TV-KANT vises der et prøvesignal . Genudsendelser kan ses på det normale antennesignal der modtages via luften eller fra antenneforeningen. Når vi sender direkte vil det fremgå af skærmen.
Du kan finde vores programmer her. Da Youtubes copyrigtfilter forhindrer at vi kan lægge vores musikprogrammer der, kan de i stedet findes her. Bemærk at nogle programmer kun er tilgængelige i 14 dage.
Klokken er
Har du en kommentar til udsendelsen, kan du skrive nedenstående eller på redaktion@tvkant.dk